top of page
96 weergaven

Op 13 december werd een belangrijke, nieuwe en toonaangevende beslissing uitgesproken door het Hof van Beroep te Antwerpen.


Ons kantoor had voor haar cliënt aangedrongen op een belangrijke herkwalificatie naar 'bezit van verdovende middelen zonder verzwarende omstandigheden', toen hij eerder werd gedagvaard voor 'handel in verdovende middelen in vereniging'. Hierbij stonden o.a. aangetroffen drugs en chatberichten ter discussie, die volgens de raadsman voor interpretatie vatbaar waren.


De focus lag voor de verdediging op het aandringen op de toepassing van artikel 61 §2, 1° van het KB van 6 september 2017 houdende de regeling van verdovende middelen en psychotrope stoffen, die specifiek gebruikers van verdovende middelen viseert.


Aan cliënt werd eerder nog in eerste aanleg, door de correctionele rechtbank te Antwerpen, een strenge bestraffing opgelegd, maar dat werd aldus hervormd naar een kwalificatie als volgt:


"Invoer, vervaardiging, vervoer, aanschaf, bezit of teelt van cannabis voor persoonlijk gebruik zonder verzwarende omstandigheden zoals bedoeld in artikel 2bis, §2 tot §4 van de Drugswet".


Aangezien dit volgens de verdediging slechts een overtreding betreft (boete van 15 tot 25 euro) en aangezien de feiten inmiddels dateerden van 2021, werd hierna aangedrongen op het vaststellen van de verjaring, met het verval van de strafvordering tot gevolg.


Het Hof volgde deze redening en stelde cliënt volledig buiten zake.


De Advocaat-Generaal kan deze beslissing op dit moment enkel nog aanvechten voor het Hof van Cassatie.


244 weergaven
bottom of page